LPG

برای مبارزه اختصاصی با چربی های مقاوم و انباشته شده طراحی شده است. بافت های ضخیم و سخت که سلول های چربی را احاطه کرده اند نرم شده و به تدریج به همراه ورزش و رژیم، چربی های مقاوم انباشته شده کم می شوند.
ال پی جی با چرخه سوخت و ساز بدن تعامل برقرار می کند و با فعال کردن و تشدید گردش خون در بافت های چربی زیر پوستی که حداقل گردش خون را دارند، این بافت های نیمه مرده را احیا می کند تا به عنوان منبع اصلی انرژی مورد استفاده بدن قرار گیرند.
با توجه به مطالب فوق ، این روش را می توان یک روش کمکی کارآمد و بی خطر در کنار رژیم غذایی و ورزش به کار برد.