منشور اخلاقی ناوا

مجموعه پزشکی ورزشی ناوا

مجموعه ما بر این باور است که:

 1. مسئولین و کارکنان ناوا با یاری پروردگار بزرگ تمام توان خود را در جهت خدمت به مشتریان مجموعه به کار می گیرند.
 2. مشتریان سرمایه اصلی ما هستند و بایستی نهایت کوشش در جلب رضایت آنان به عمل آید.
 3. نظرات و پیشنهادات مشتریان مبنای ارزیابی برنامه ها و فعالیت های مجموعه و ابزاری در جهت اصلاح امور است.
 4. مربیان و کارشناسان ناوا تلاش می کنند تا با رعایت اصول صحیح و استاندارد پیشرفته ترین تجهیزات و روش ها را در جهت خدمت به مشتریان به کار گیرند.
 5. ما با خدمتی که به مشتری ارائه می نماییم به او لطف نمی کنیم بلکه او از این طریق فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف می کند.
 6. در ناوا همیشه حق با مشتری است.
 7. مجموعه ناوا مکان مناسبی برای بحث و جدل های بی مورد نیست.
 8. مجموعه ناوا مکان مناسبی برای آسیب رساندن به جسم و روح نیست.nava
 9. مجموعه ناوا مکان مناسبی برای گرایش به استعمال دخانیات و مواد مخدر نیست.
 10. مجموعه ناوا مکانی است مناسب برای تقویت جسم و روح.
 11. مجموعه ناوا مکانی است برای پیشگیری از بیماری ها
 12. مجموعه ناوا مکانی است مناسب برای ارتقاء سطح سلامت و بهداشت.
 13. مجموعه ناوا مکانی است مناسب برای یافتن دوستان ماندگار.

و در نهایت:

مجموعه ناوا مکانی است برای یک اتفاق خوب…..