بدنسازی بانوان

۰۰۵
بدنسازی عمومی

bn-1

یک‌ماهه به‌صورت همه‌روزه است که شامل استفاده از دستگاه‌های هوازی و بدنسازی جهت وزن‌های آزاد و یک برنامه عمومی است.

بدنسازی نیمه‌خصوصی

bn-2

یک‌ماهه شامل ۱۲ جلسه تمرینی و ارائه ۲ برنامه تمرینی تخصصی متفاوت توسط مربی.

بدنسازی خصوصی

بدنسازی خصوصی

یک‌ماهه شامل ۸ یا ۱۲ جلسه تمرینی زیر نظر مستقیم مربی، تمرینات متناسب با نیاز فرد چه در جهت لاغری و چربی سوزی و چه در جهت حجم یا فرم دهی و شامل تمرینات متنوع در هر جلسه و استفاده از دستگاه Body composition جهت تشخیص میزان چربی و درصد عضلانی بدن