بدنسازی بانوان

بدنسازی عمومی

bn-1

یک‌ماهه بصورت ۸ یا ۱۲ جلسه شامل استفاده از دستگاه‌های هوازی و بدنسازی جهت وزن‌های آزاد و یک برنامه عمومی است.

بدنسازی خصوصی

بدنسازی خصوصی

یک‌ماهه بصورت ۸ یا ۱۲ جلسه و یا ۱۶جلسه شامل جلسات تمرینی زیر نظر مستقیم مربی، تمرینات متناسب با نیاز فرد چه در جهت لاغری و چربی سوزی و چه در جهت حجم یا فرم دهی و شامل تمرینات متنوع در هر جلسه و استفاده از دستگاه Body composition جهت تشخیص میزان چربی و درصد عضلانی بدن